• Gwarancja satysfakcji - do 30 dni możesz zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny. Gwarancja satysfakcji - do 30 dni możesz zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny.

Polityki prywatności

Polityka prywatności serwisu www.goracakawa.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

FUH STT Tomasz Harendziak z siedzibą w Wołominie.

NIP 1251040954, REGON 015488116

3. Administrator danych osobowych serwisu może przekazywać dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu w celu realizacji przesyłek: R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

4. Z danych osobowych Klienta Serwisu przez R2G przetwarzane są następujące kategorie:

a) Imię i nazwisko/firma,

b) Adres,

c) Numer telefonu,

d) Email kontaktowy,

e) Numer rachunku bankowego,

f) Numer NIP,

g) Informacja dotycząca przesyłki (np. waga, wymiary, zawartość, deklarowana wartość),

h) Informacje przekazywane w toku ewentualnej reklamacji.

5. Klient dokonując zakupu w serwisie wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych firmie R2G.

6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne

procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom

nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z

odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i

aktach prawa wspólnotowego.

7. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

9. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

10. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

11. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione

osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

12. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam

umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich

danych w dowolnym momencie.

13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony

internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez

serwis goracakawa.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz

regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do

dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

prawy Baner